Hva betyr det å recone et høytalerelement ?

Her får du forklaringen.

Når man reconer et element, bytter man ut alt i høytalerelementet av bevegelige deler
. Man bruker da kun opp igjen sjassiet.

Sjassiet renskes for alt, og man limer da inn igjen ny svingspole, oppheng og membran.

Høytaler med defekt basselemet:

Høytaler med reparert basselement: